STAŻ

STAŻ

Dom Pomocy Społecznej od października 2016 roku rozpoczął współpracę z Fundacją Partycypacji Społecznej w poznaniu, która jest realizatorem projektów: "RAZEM SIĘGAJMY WYŻEJ". Celem tego projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

 2. CHCĘ, MOGĘ I NIE OBAWIAM SIĘ PRACOWAĆ". Celem tego projektu jest pobudzenie osób młodych do pracy, samodzielności i odpowiedzialności za swój rozwój edukacyjno - zawodowy, a także aktywizacja zawodowa oraz dążenie do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Dziesięcioro naszych Mieszkańców przystąpiło do projektu. We wrześniu i październiku 2016 roku ukończyli kursy kwalifikacyjne i szkolenia przygotowujące do stażu, uzyskując niezbędne kwalifikacje.

Kursy odbywały się na terenie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach. W ramach przygotowań mieszkańcy otrzymali wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa, prawnika i coacha. Na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań Uczestników projektu zostały wybrane miejsca realizacji stażu zawodowego. Od grudnia 2016r. dziewięcioro mieszkańców rozpoczęło prace w ramach stażów.

Instytucje oraz zakłady pracy które umożliwiły naszym mieszkańcom zatrudnienie w ramach stażu:

Zakład Meblowy Lesman w Chojnicach; Fundacja Palium Hospicjum w Chojnicach; Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach; Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach; PSB Mrówka w Chojnicach; Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Jacek Knopik w Chojnicach.

Mieszkańcy uczestnicząc w projekcie mają możliwość poprawienia swojej sytuacji społeczno – finansowej. Praca zawodowa w ramach stażu jest kontynuacją oddziaływań terapeutycznych zespołu terapeutyczno - opiekuńczego DPS. Aktywność zawodowa w pewnym zakresie kompensuje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a tym samym poprawia jakość życia. Odbywanie stażu pozwala rozwijać i nabywać nowe umiejętności interpersonalne, społeczne i zawodowe. Udział w stażu poprawia stan zdrowia i kondycję psychiczną mieszkańca.

 

Więcej informacji na stronach Fundacji Partycypacji Społecznej w Poznaniu: 

http://www.profesja-poznan.pl ;   http://www.profesja-poznan.pl/projekty/aktualne/148-razem-siegajmy-wyzej 

Slider newsów x3

Rada

Rada

Minęło już dwa lata od ostatnich wyborów do Rady Mieszkańcó ...

Mikołaj

Mikołaj

Podczas naszego spotkania z mieszkańcami zawitał Święty Miko ...

Andrzejki

Andrzejki

Szalona zabawa Katarzynkowo- Andrzejkowa w DPS Chojnice - ...

Biskupin

Biskupin

  18 września, razem z Domem Pomocy Społecznej w Kamieniu ...

Łasuchowanie na śniadanie

Łasuchowanie na śnia ...

Zapraszamy go galerii.       ...

Galeria

Nowinki DPS !!!!

Facebook

bip

POTYCZKI 2015

Łasuchowanie na śniadanie.

POGODA